...

Uzm. Dr. Oğuzhan Durmaz

Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Bursa
Randevu Alın İletişim kurun

Birkaç kelime ile...

Uzm.Dr. Oğuzhan Durmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.
Yabancı Dil bilgisi İngilizce’dir.
1998 yılında Burdur Altınyayla sağlık ocağında çalışmıştır.
1998-2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı eğitimini tamamlamıştır.2004-2005 tarihleri arasında aynı üniversitede
uzman başasistanlık görevinde bulunmuştur.
2005-2010 tarihleri arasında aynı üniversitede Çocuk Nefrolojisi Bilim dalında yan dal eğitimini tamamlamıştır.
2010-2012 Tarihleri arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma Hastanesinde Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olarak hizmet vermiştir.
2012-EKİM 2014 tarihleri arasında Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olarak hizmet vermiştir.

Üye olduğu dernekler,
Çocuk Nefrolojisi Derneği,The European Society For Paediatric Nephrology.Milli Pediatri Derneği,
Bursa Nefroloji Derneği,Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası,
Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Okullar / Eğitimler

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991-1997)
 • Uludağ Üniversitesi -Çocuk Sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi (1998-2004)

Bilinen Diller

 • İngilizce

Yayınlar

 • Neonatal Bartter syndrome and unilateral ectopic renal cyst as new renal causes of hydrops fetalis: two case reports and review of the literature.
 • Catheter-related complications in children on chronic peritoneal dialysis.
 • Calcinosis cutis universalis with pediatric systemic lupus erythematosus.
 • Recombinant human erythropoietin β: the effect of weekly dosing on anemia, quality of life, and long-term outcomes in pediatric cancer patients.
 • Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article
 • Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

İlgi alanları

 • Böbrek Nakli
 • Tubulointerstisyel nefrit
 • Akut poststreptokokkal glomerulonefrit
 • Nefrojenik
 • Ortostatik proteinüri
 • Hemolitik-Üremik sendrom
 • Üreterovezikal Darlık
 • Vesikoureteral Reflü
 • Orak hücreli anemi
 • Böbrek Genişlemesi
 • Munchausen sendromu
 • Nefrokalsinozis
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
 • Nörojen mesane
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Nefrotik Sendrom
 • Böbrek Yetmezliği
 • Kalıcı proteinüri
 • Membranöz glomerulonefrit
 • Alport sendromu
 • Piyelonefrit
 • Böbrek Taşı
 • Böbrek yetmezliği
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Henoch Schönlein purpura glomerulonefriti
 • Damarsal anormallikler
 • vaskülit
 • Bartter sendromu
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • İnce glomeruler bazal membran hastalığı
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • İşeme disfonksiyonu
 • Membranoproliferatif glomerulonefrit
 • İnterstisyel nefrit
 • İdiopatik hiperkalsiüri
 • Zayıflık
 • Posterior üretral valv
 • Böbrek İltihabı
 • Mesane anormallikleri
 • Goodpasture hastalığı
 • Üreteropelvik darlık
 • Böbrek yetmezliği
 • Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
 • İgA nefropatisi
 • Böbrek yetmezliği
 • prematürite
 • Böbrek ve idrar yolları travması
 • Üretrit
 • İdrar Kaçırma
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Böbrek Hastalıkları
 • nefrolitiyaz
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Enürezis
 • Böbrek Tümörleri
 • Renal tübüler asidoz
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Geçici proteinüri
 • Gitelman sendromu

Randevu al

Oğuzhan Durmaz Muayenehanesi

Bağlarbaşı Mahallesi 1.Sedir Sokak Evke Mediloft 2 Daire:3
16160 Bursa, Bursa
Ara

Hizmetler

Astım

Endokrin (Hormon) Testi

Gaitada Rotavirüs Antijeni

Aşı takvimi

Esd (Sedimantasyon)

Ergen Hastalıkları

Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Kalp Derinliklerinin Kapalı Yöntemle Kapatılması

Kalp Kateterizasyonu

Hasta çocuk muayenesi

Nefrektomi

Boğaz İltihabı Testi (Hızlı Streptokok Bakteri Testi)

Apgar Skoru

Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü

Randevu